Vad är en balansrapport?

Kategori: Fakta om Bokföring
Uppdaterad: 2019-08-29

Nu har vi kommit fram till i vår serie bokföring för nybörjare, vad en balansrapport är. Helt kort kan man säga att i en balansrapport så sammanställer du tillgångar och skulder. Detta görs i två spalter för att du ska få en överskådlig blick över hur dina tillgångar såg ut vid årets början, vilken förändring som skedde och hur de ser ut vid årets slut. Du presenterar dina tillgångar det kan till exempel handla om obetalda fakturor, ditt bankkonto, och girokonto. Sedan räknar du ut summan (saldot) för varje post, en spalt för årets början, en för förändringen, och en för årets slut. Sedan gör du likadant för dina skulder och egna kapital. Precis som vid tillgångar hamnar dessa i 3 kolumner under dina tillgångar med rubrikerna årets början, förändring och årets slut.

Mer om balansrapport

Det du också gör vid en balansrapport är att analysera ditt egna kapital. Balansrapporten ger en bild av den ekonomiska ställningen i ditt företag och görs vanligtvis i samband med redovisningen av ditt företag. Balansräkningen tillhandahåller information tillsammans med din resultatrapport som du kan läsa mer om under rubriken “Vad är en resultatrapport?

Kommentera eller Fråga

Bokföringsprogram
På den här sidan kan du lära dig mer om bokföring och hur du driver den administrativa biten av ett företag. Vi kommer också att lägga upp en hel del information och tips om olika bokföringsprogram och hur du sköter den dagliga verksamheten med hjälp av dessa. För närvarande bygger vi upp innehållet på sajten för att erbjuda så heltäckande information som möjligt.

Bokföringsprogram24.se

Den här webbplatsen samlar information och fakta om olika bokföringsprogram samt skriver artiklar om företagande och praktisk bokföring.

trefyra5 Produktion AB
Org.nummer 556914-5013
Tredje Långgatan 13a
413 03 Göteborg
info@trefyra5.se